Všeobecné obchodní podmínky

studia Santosha Yoga Prague,

provozovaným Jiřím Svobodou, se sídlem podnikání na adrese Sokolská 806/6, Vratimov, 739 32, Česká republika, IČ: 01150219.

Rezervace na otevřené lekce a další aktivity je možná prostřednictví rezervačního systému, případně je možné dorazit do studia bez rezervace. Bez rezervace online a uhrazení vám však nemůžeme místo rezervovat a nezaručíme tak, že se do sálu nakonec vejdete. Navíc, dobití kreditů na váš účet vám umožňuje se lekcí zúčastnit za sníženou cenu, platba na místě v hotovosti je o 20 Kč vyšší než platba předem online.

Účast na workshopech a seminářích bez rezervace a zaplacení není možná. V rezervačním systému vidíte vždy u dané akce podmínky.

Podmínky a pravidla rezervačního systému

Cílem našeho online rezervačního systému je zjednodušit rezervace lekcí či dalších událostí konaných v našem studiu všem, kteří chtějí využívat naše služby. Rezervační systém vám umožnuje aktivity rezervovat i vaše rezervace rušit, navíc si rezervací provedenou prostřednictví rezervačního systému zajistíte místo.

Otevřené lekce

Otevřené lekce nabízí flexibilitu a možnost přijít na lekci kdykoliv během roku.

Plná cena za účast na 60 minutové lekci je 220 Kč, při platbě kredity v rezervačním systému 200 Kč.

Plná cena za účast na 75 minutové lekci je 240 Kč, při platbě kredity v rezervačním systému 220 Kč.

Plná cena za účast na 90 minutové lekci je 260 Kč, při platbě kredity v rezervačním systému 240 Kč.

Kompletní ceník je možné najít zde.

Storno podmínky u otevřených lekcí

Zdůrazňujeme, že studio Santosha Yoga Prague ani nikdo z našeho týmu nenese žádnou odpovědnost za váš zdravotní stav, změny pracovního či sociálního stavu, povětrnostní podmínky, konstelaci hvězd, dopravní situaci, rodinné záležitosti apod. Snažíme se být co nejvíce flexibilní, ale berte prosím do úvahy, že potřebujeme vědět, s kolika lidmi na lekci počítat, lektorky se často na lekce připravují předem. Rezervace po časech uvedených níže jsou pro nás závazné a nedostavení se na lekci bez předchozí komunikace považujeme za nezodpovědné a bezohledné.

Rezervace na otevřené lekce je bez penalizace možné zrušit:

– nejpozději 4 h před jejím začátkem, u odpoledních a večerních lekcí
do 20:30 večera před lekcí, v případě ranních lekcí

Poté již není možné rezervaci zrušit a kredity či platba propadají bez nároku na refundaci. V případě rezervace provedené použitím poukazu/permanentky či volbě platby na místě v hotovosti rezervovaný vstup propadá a na vašem účtu je veden dluh ve výši ceny lekce, který je třeba zaplatit.

Ve výjimečných případech, kdy skutečně nemáte možnost zrušit rezervaci online v rezervačním systému, je možné požádat o zrušení sms, telefonicky či emailem. Zrušení rezervace vám vždy zpátky potvrdíme.

Na lekce/workshopy/kurzy je potřeba přijít včas – alespoň 5 minut, avšak ne dříve než 15 minut před jejich začátkem.

Uzavřené kurzy, semináře, workshopy

Rezervace na uzavřené kurzy, semináře či workshopy je platná pouze po zaplacení dané částky. Pokud nedojde do 1 h od provedení rezervace k zaplacení, systém rezervaci automaticky zruší. Bez uhrazení bude rezervace považována za neplatnou a místo vám nebude rezervováno. U některých kurzů, seminářů či workshopů nabízíme za včasné zaplacení slevu z ceny.

    • Platba za workshop je možná online platební kartou či bankovním převodem na účet vedený u Fio banky 2802256592/2010. Do poznámky uvádějte své celé jméno i název workshopu.
    • Pokud přihlášení provádíte prostřednictvím online rezervačního systému, bude vám vygenerován variabilní symbol, který je potřeba uvést, aby se vaše platba snadno spárovala.

Storno podmínky u kurzů, workshopů, lekcí

Jakýkoliv kurz, seminář či workshop je možné zrušit bez penalizace v rezervačním systému nejpozději 30 dní před konáním akce. Poté již není možné rezervaci zrušit v rezervačním systému, ale je potřeba nás kontaktovat emailem nebo telefonicky.

V případě zrušení rezervace méně než 30 dní a zároveň více než 14 dní před akcí vám bude účtován storno poplatek ve výši 50 % (vrátíme 50 % ze zaplacené částky).

V případě zrušení rezervace méně než 7 dní před konáním akce vám bude účtován storno poplatek ve výši 50 % a zbývajících 50 % ze zaplacené částky vám vrátíme na účet v kreditech, které je možné využít v našem studiu na otevřené lekce.

Zrušení rezervace méně než 3 dny před konáním není možné. Na uzavřený kurz, seminář i workshop je však možné za sebe najít náhradu.

Pokud se na akci neomluvíte či nedostavíte, studio je oprávněno si ponechat 100 % z výše  ceny.

Kredity

K placení lekcí, kurzů i workshopů můžete využít našeho kreditového systému. Kredity vás opravňují k výhodnějším vstupům na lekce i další akce. Kredit je možné dobít přes náš rezervační systém. Zakoupený kredit není vratný a má svou expiraci, kterou si můžete ověřit sami na vašem účtu v našem rezervačním systému. Při opětovném navýšení se délka expirace automaticky prodlouží.

Další

Pokud se rezervujete na lekci a nemůžete přijít, zrušte, prosím, svoji rezervaci nejpozději 4 hodin před začátkem lekce (do 20:30 předchozího dne v případě ranních lekcí), nebo vám bude její cena z kreditu odečtena a pokud nevyužíváte kreditů, bude na vašem účtu evidován dluh, který je potřeba zaplatit. Jiná pravidla platí pro workshopy, semináře či kurzy (viz. výše)

Lektorka nezodpovídá za zdravotní stav účastníka kurzu. Trpíte-li zdravotními problémy, je důležité na ně lektorku před začátkem lekce upozornit. Pracujte se svým tělem s respektem a láskou, tak aby nedocházelo ke zranění.

Začít s klasickou jógou v průběhu těhotenství nedoporučujeme. Pro ženy v jiném stavu máme speciálně určenu lekci jógy pro těhotné.

Naše studio nepřijímá karty Multisport, avšak přijímáme benefit karty Sodexo, Benefit Plus i Endered. V našem studiu nepřijímáme na místě platební karty, šeky či stravenky.

Společná ustanovení

Zákazník uděluje Provozovateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů v rezervačním systému Provozovatele. Informace, které zákazník poskytne Provozovateli, slouží výlučně pro potřebu poskytování konkrétních služeb.  a nebudou dále poskytovány třetím osobám.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR)

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Rezervací a zaplacením lekce či workshopu souhlasíte s výše uvedenými obchodními podmínkami.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.8.2022