Jogové desatero studia Santosha

1. Choď včas

Zorganizuj si svůj čas tak, abys na hodinu dorazil/a ideálně s malým časovým předstihem. Mnohem lépe se uvolníš a naladíš na praxi, a navíc tím respektuješ ostatní studenty, lektora i sebe. Pokud víš, že výjimečně dorazíš o minutu později, zkus nejprve předem napsat smsku lektorce a po případném příchodu v tichosti počkej s připravováním podložky a pomůcek, až skončí úvodní meditace či zpívání manter.

2. Před cvičením je dobré nejíst a nepít

Jógu není dobré cvičit s plným žaludkem. Každý máme jiný metabolismus i trávicí systém, ale jak se obvykle cítíme, máme-li vyvíjet nějakou fyzickou aktivitu po vydatném obědě asi známe všichni. Pokud míváš rychle hlad, dej si max nějakou tu hodinu před cvičením něco lehkého. Pro správné trávení naše tělo potřebuje dost energie, kterou stejně tak potřebuje i pro cvičení. Trávení během praxe jógy nežádoucně zatěžuje nejen tělo, ale i mysl, čímž snižuje účinky, které jóga přináší. Když budeš přemýšlet nad tím, proč je ti špatně a poslouchat, jak se sálem linou zvuky tvého břicha, rozhodně se ti lépe cvičit nebude.

Doporučujeme taky nějakou dobu před a po lekci nepít. Při cvičení jógy se snažíme zažehnout tzv. vnitřní trávicí oheň (agní), který podporuje metabolismus a imunitní systém a urychluje spalování toxinů. Pitím během praxe tento oheň zase hasíme. Pro tělo bude tedy nejprospěšnější, když se napiješ jen v případě nutnosti.

3. Vynech nežádoucí témata

Snahou nás všech je v Santoshe vytvořit pozitivní a uklidňující atmosféru, kde lidé budou chodit nejen rádi cvičit, ale také si odpočinout, odreagovat a vypnout mysl od každodenních záležitostí. Pomoz nám prosím tuto atmosféru spoluvytvářet a udržovat a během návštěvy studia proto vynech témata, jako je práce, politika, nemoci, negativní aktuální dění apod., která by mohla pozitivní atmosféru narušovat.

4. Telefon si nechej v šatně

Mobilní telefony (či jiná elektronika) do sálu prosím nepatří, a to ani v letadlovém režimu. Během cvičení mobil potřebovat nebudeš, zbytečně tě může rozptylovat, navíc i samotné elektromagnetické záření k vytváření a udržování pozitivní energii v sále zrovna nepomůže. Zamkni si ho ve skříňce a vezmi si s sebou do sálu jen klíč, v našem malém studiu tam zůstane v pořádku. Výjimku mají jen lektorky, které se snaží cvičení zpříjemnit pouštěním hudby.

5. Ber ohled i na ostatní

Ber prosím ohled na ostatní praktikanty i lektorku, soustřeď se na sebe a nevyrušuj ostatní hlasitými komentáři, vzdechy či diskuzí s jinými studenty. Pokud je to možné, své poznámky, dojmy a dotazy si nech, až skončí hodina. Všechny lektorky jsou pak vždy moc rády k dispozici.

6. Soustřeď se na sebe a na svůj pokrok

Jóga není sport, který má vítěze a poraženého. Jóga je cesta na celý život a každý jsme a chceme na té cestě být někde jinde. Není důležité, kdo dá nohu výš či jak daleko rukama dosáhne. Každý máme jinou tělesnou strukturu, limity či zdravotní omezení. Každý jsme jinak flexibilní. Je naprosto nedůležité, jak si stojíš vůči ostatním, které pozice a jakým způsobem zvládáš. Důležité je, jaký posun vnímáš u sebe. Začátky se můžou zdát náročné, ale stačí jen chvíli vydržet a rychle uvidíš první výsledky. Vzpomeň si na své začátky v jiných oblastech života a nenech se odradit! Brzy si poděkuješ 🙂

7. Naslouchej vlastnímu tělu

Každý máme jiné tělo, jinou kondici a jiné zkušenosti. A taky se každý den cítíme jinak –⁠ někdy jsme unavení, někdy plní energie. I jogíni, co praktikují jógu roky, mají dny, kdy jim některá pozice nejde, necítí se na ni, neudrží pozornost či rovnováhu. Pokud se tvoje tělo zrovna na nějakou ásanu necítí, nenuť ho. Pokud ti nějaká ásana připadá v tu chvíli moc náročná, využij pomůcek, prováděj jen lehčí variantu, nebo pozici vynech úplně. Jóga není závod ani soutěž, vždy respektuj své tělo. Nikdy nedělej nic na sílu, vždy dělej jen to, co ti tělo dovolí! Pokud máš nějaká zdravotní omezení, sděl to před hodinou své lektorce.

8. Cvič vědomě

Mnohem důležitější než být schopen perfektně odcvičit sestavu jako zkušený jogín, je provádět všechny pozice vědomě. Vnímej, jak se v jednotlivých pozicích cítíš, co se děje s tvým tělem a myslí a koncentruj se na svůj dech. Každá jógová pozice (opravdu každá!) má nějaký účel. Možná budeš ze začátku vnímat jógovou praxi jen po fyzické stránce, nicméně všechny plody, které jóga přináší na úrovni fyzické, mentální, emoční i duchovní, sklidíš, až když budeš cvičit vědomě a koncentrovaně.

9. Pamatuj na šavásanu

Někteří mají tendenci po odcvičení sestavy hned utíkat, nicméně právě díky závěrečné relaxaci (šavásaně) může tělo po cvičení dostatečně regenerovat. Je to nezbytná součást jógové praxe a snad vůbec ta nejdůležitější (a nejpříjemnější) pozice (ano, i toto je pozice) ze všech. Vydrž až do konce hodiny a dopřej sobě a svému tělu zaslouženou odměnu.

10. Jóga by neměla být jen fyzické cvičení, ale i duchovní praxe

(Bohužel), jóga se v západních zemích v posledních letech přestává vnímat v podobě, v jaké by se vnímat měla. Pro většinu lidí dnes jóga představuje fyzické cvičení, spousta lidí už skutečný význam jógy nezná. Přestože jóga bezpochyby je cvičením, které má velmi blahý vliv na fyzické tělo, je dobré pamatovat na to, že jóga představuje mnohem více. Jóga je komplexní věda zahrnující metody a postupy, jako jsou ásany, meditace, pránájámy (ovládání dechu), mantry, rituály a další, které mají pomoct k vytvoření harmonické jednoty mezi fyzickým tělem, myslí i duchem. Konečným cílem jógy ve svém původním významu není se naučit určitou sestavu ásan, pravidelně se hýbat či uvolnit endorfiny po celodenním sezení v kanceláři, nýbrž dovést nás k opravdovému štěstí a věčné blaženosti.

I pokud bude pro tebe jógová praxe jen forma cvičení, bude stále mít na tvé tělo, zdraví i kondici pozitivní vliv. Je ale důležité vědět, že tradiční jóga má daleko hlubší význam a že nejen ze samotného cvičení může člověk vytěžit daleko více.