Aštanga (Ashtanga) jóga 

Aštanga jóga (jinak psáno Ashtanga, aṣṭāṅga) je tradiční systém cvičení pocházející z Indie, konkrétně z města Mysore. Jedná se o systém ucelených sestav pozic (ásan), které vychází z Patañjaliho jógových súter (K. Pattabhi Jois). Slovo aštánga v sanskrtu znamená "mající 8 končetin" či "8 částí". Těmito 8 částmi (končetinami) se dle Patañjaliho myslí 8 stupňů, které pomáhají člověku k fyzické i duševní rovnováze.

 1. jama – jedná se o pět činností, kterých bychom se měli v životě vyvarovat, a to jednak ve vztahu k ostatním, tak i k sobě. Někdy bývají označované prostě jako „omezení“ či „zákazy“. Patří sem neubližování/nenásilí (ahimsa), nepravdivost/nelhání (satya), nepřivlastňování/nekradení(asteya), nepřipoutanost (aparigraha) a zdrženlivost (brahmacharya)
 2. nijama – pět činností, které bychom naopak dělat měli. Někdy označované prostě jako „příkazy“. Patří sem čistota (saucha), spokojenost (santosha), sebekázeň (tapas), sebepoznání (svadhyaya) a uctívání nejvyššího principu (isvarapranidaha)
 3. ásany – pozice těla, tedy jógové pozice
 4. pránájáma  – práce s pránou - životní energií, obecně označované jako vědomá dechová cvičení
 5. pratjáhára  – odtažení smyslů od rušivých vlivů, vedení pozornosti dovnitř
 6. dhárana – soustředění, koncentrace
 7. dhjána – meditace
 8. samádhi – kontemplace, sjednocení, stav nejvyššího splynutí pohroužení.

Aštánga je v západoevropských zemích považována za fyzicky nejnáročnější styl jógy, nicméně přestože ashtanga opravdu je dynamickým cvičením, je velká škoda, že se jí lidé v poslední době spíše bojí. V naší společnosti jsme si zvykli vše kategorizovat, škatulkovat a očekávat výsledek ideálně ihned. Aštanga jóga nás ale naučí přesnému opaku. Důležitější než to, co přesně cvičíme je, s jakým postojem to cvičíme a kdo je náš učitel, jak i tvrdí Manju P. Jois (syn Pattabhiho Joise). Stejně tak nás naučí trpělivost.

Aštanga jóga plynule propojuje jednotlivé asány s dechem, přičemž se v každé pozici zůstává na 5 nádechů a výdechů. Pozice i jejich pořadí je dáno v sériích, kdy s každou vyšší sérii se obtížnost stupňuje. Celý systém obsahuje 6 sérií.

Jedná se o dynamickou formu jógy propojující jednotlivé pozice s dechem, prostřednictvím kterého člověk nabývá vědomí vlastního těla a mysli. Jednotlivé ásany jsou propojeny vinyásou – pohybem, který ve spojení se speciálním způsobem dýchání pomáhá udržovat tělo zahřáté a pomáhá cvičit intenzivněji.

Cvičení je náročnější, ale zvládnutelné pro kohokoliv, kdo má zájem poznat své tělo a mysl.

Přestože pohled na obrázek znázorňující aštangové série (především pak ty pro pokročilé) může být demotivující, stejně jako při praktikování jakékoliv jiné jógy, ani u Ashtanga jógy nejde o to zvládnout v co nejkratším čase co nejvíce pozic, dělat všechny pozice perfektně a už vůbec ne se s někým porovnávat, nejdůležitější je vlastní prožitek z cvičení.

Účinky ashtanga jógy

 • jako jakékoliv jiné cvičení, i jóga významně napomáhá ke zlepšení fyzické, ale i psychické kondice
 • pravidelným praktikováním dochází ke zvýšení ohebnosti
 • díky zlepšení dýchacích návyků dochází v těle ke zrychlené regeneraci a zvýšení imunity
 • cvičení i správné dýchání pomáhají se zbavit napětí a stresu, uvolňují ztažené svaly, což vede i ke zvýšené schopnosti koncentrace
 • uklidnění těla i mysli

Pro koho je aštanga jóga vhodná

V podstatě stejně jako jakoukoliv jinou jógu, i aštangu může praktikovat úplně každý, alespoň do té míre, do které mu jeho vlastní fyzická kondice dovolí. Jelikož se jedná o dynamičtější formu jógy, je nejvhodnější pro mladší, vitálnější lidi, kteří mají rádi dynamiku pohybu. I pokud jste jógu nikdy nepraktikovali, není se čeho bát - vše vás naučíme :-).

Ashtangu si v Santoshe můžete zacvičit ve formě Mysore, a to se Zuzkou ve čtvrtek v 18:00 nebo pondělí 6:30.