Types of Yoga

Ashtanga yoga

Ashtanga jóga je považována za dynamický styl jógy založený na specifickém systému pozic (asán), mezi kterými se plynule přechází a klade se důraz na dech. Celý systém pozic je pevně daný, na každé hodině se tedy cvičí stejně, což každému umožňuje se v pozicích neustále zlepšovat a vidět svůj posun. Lekce aštanga jógy jsou vhodné pro pokročilé jogíny i úplné začátečníky. Hodiny jsou u nás vedeny tradičním stylem Mysore, takže každý může cvičit vlastním tempem a pokud si nejste ještě ve všech pozicích jistí, lektor vám bude věnovat více pozornosti.

Aštanga jóga je vhodná pro každého, ale jelikož jde o náročnější styl jógy, bude sedět především lidem, co mají rádi dynamičtější pohyb. Pokud jste jógu nikdy před tím necvičili, můžou se hodiny zpočátku zdát náročné, nicméně už po pár týdnech pravidelného cvičení si nový pohyb zvyknete a rychle uvidíte podstatné zlepšení.

Více informací o aštanga józe si můžete přečíst here.

Ashtanga jóga - MYSORE styl

Klasická hodina aštanga jógy je vedená lektorem, který předcvičuje a studenti cvičí podle něj. Přestože vedené lekce mohou spoustě lidem vyhovovat, tyto hodiny mají několik nevýhod. Především pokud jste spíše začátečník a jednotlivé pozice či jejich posloupnost ještě neovládáte, budete se snažit soustředit spíše na instruktora a na to, co máte vlastně dělat, než na provádění samotné ásany, potažmo na svůj dech. Navíc, na skupinových vedených lekcích, kde vás najednou cvičí více, nemá lektor prostor na vás celou dobu dohlížet a opravovat. Pokud už se v pozicích cítíte lépe a jste spíše pokročilí, narazíte zase na jiný nedostatek –⁠ lekce jsou vedeny v pomalém tempu tak, aby mohli všichni stíhat, nemůžete tak cvičit svým vlastním tempem a musíte často čekat na ostatní.

Oproti tomu, na lekcích ve stylu Mysore každý student sestavu cvičí sám, ve vlastním tempu, a lektor ho v ideálním případě jen individuálně opravuje či radí, a má tak i prostor se více věnovat začátečníkům.

Více informací o Mysore aštanga józe si můžete přečíst zde.

Zacvičit si u nás Ashtanga jógu stylem Mysore můžete ve čtvrtky se Zuzkou.

Vinyasa

Vinjása (vinyasa) jóga je stejně jako ashtanga dynamičtější styl jógy, na rozdíl od ashtangy jógy však nemá pěvně danou sekvenci pozic, ale sestavy jsou více "freestylové".  Vinyasa jóga je založena na "flow", harmonicky propojuje dech s fyzickým cvičením, během cvičení tedy dochází k plynulému přechodu z jedné pozice do druhé. Tím, že na rozdíl od ashtanga jógy nemá vinjása pevně danou sestavu ásan, může být každá lekce trochu jiná podle toho, jak to lektor/ka v ten den pro aktuální skupinu cvičících cítí. Co však všechny lekce vždy spojuje je právě „vinyasa“ - tedy spojení ásan a dechu a také spojení po sobě jdoucích pozic do plynulých sestav. Cvičení vinjása jógy zároveň protahuje, posiluje i uklidňuje.

Pro koho je vinjása jóga vhodná

Stejně jako jakákoliv jiná jóga, v podstatě pro kohokoliv, kdo se chce hýbat, a k tomu se naučit správně dýchat. Avšak skupinové lekce vinjásy v našem studiu nemusí být zrovna vhodné pro úplné začátečníky - pro lidi, co jógu nikdy před tím necvičili. Pokud chcete praktikovat jógu právě pro to, že potřebujete dynamičnost pohybu, budou pro vás lekce vinjásy i aštangy ideální, jakmile budete znát alespoň úplně základní cviky a své tělo. Pro úplné začátečníky do začátku doporučujeme lekce aštanga jógy v Mysore stylu, kde vás lektor/ka zasvětí a může vám individuálně věnovat více času. Pokud se do začátku cítíte spíše na něco jemnějšího, pak doporučujeme začít lekcemi jógy pro zdravá záda.

Přidat se na lekci Vinjása jógy se v Santoshe můžete:

vinyasa jóga - Santosha Yoga Prague

Hatha jóga

Na rozdíl od ashtangy či vinyasy, hatha jóga je více "statický" styl jógy, zaměřený na delší výdrž v pozicích, vedení dechu a meditační techniky.

Zacvičit si Hatha jógu v našem studiu Santosha můžete v pondělky s Karolínou

Jóga pro seniory

Pokročilejší věk či některá zdravotní omezení nemusí být nutně důvodem pro to necvičit vůbec. Jóga je prevencí proti stresu i vráskách v každém věku. Pomocí správných jógových, dýchacích a relaxačních technik a zdravotních cviků je možné některé zdravotní obtíže zmírnit či úplně eliminovat. Cviční jógy vám pomůže zlepšit vaše fyzické i duševní zdraví v jakémkoliv věku.

Lekce se snadným, nenáročným průběhem určena pro lidi, kteří z důvodu různých pohybových omezení nemohou praktikovat na klasických lekcích jógy. Na této lekci se zaměřujeme na uvědomování si svého těla, kdy znovu začneme vnímat jeho správné funkce a obnovovat přirozené pohybové vzorce. Nejdůležitějším prostředkem během celé lekce je dech a koncentrace. Součástí každé lekce je i delší relaxace.

Skladba každé lekce je vždy přizpůsobena aktuální skupině, jejím potřebám a rozpoložení. Během celé lekce je kdykoliv možné probírat s lektorem své potíže i pocity, a hledat možnosti, jak cvičení přizpůsobit své kondici.

Pro koho je jóga pro seniory vhodná

Jóga pro seniory není jen pro  starší ročníky,  ale pro kohokoliv, komu zdravotní stav či určitá fyzická omezení neumožňují se účastnit klasických lekcí jógy.

Přijít si zacvičit do našeho studia Santosha můžete každý čtvrtek s Agátou

Jóga pro seniory - Santosha Yoga Prague